Fraktvillkor

Alla leveranser sker till kundens gatuadress (gäller port på flerfamiljshus alternativt ytterdörr på enskilt hus eller villa alternativt tomtgräns) och fraktfirman bär inte ansvaret för inbärning. Kunden bekräftar med underskrift på fraktsedeln eller erhållet kvitto att produkten levererades felfri. Är produkten skadad under leveransen ska kunden omedelbart anmäla detta till chauffören så att detta noteras på fraktsedeln/kvitto. Det är kundens skyldighet att kontrollera varans skick vid mottagandet och anteckna eventuella skador på fraktsedeln innan påskrift.
Är levererad produkt skadad skall en anmälan göras till respektive fraktbolag samt till oss inom 3 dagar efter mottagandet.
Vid reklamationsfrågor ber vi våra kunder att alltid bifoga kvitto/faktura för köpt vara, kopia av påskriven fraktsedel där det framgår möjliga skador av produkt eller förpackning, tydliga bilder på skadad embalage, produkt samt utförlig beskrivning. För att underlätta hanteringen av reklamationsfrågor uppskattar vi om kunden kan markera med en pil alla skadade delar av produkten på monteringsanvisningar. Det gäller främst sådana produkter som består av många små detaljer och således är svåra att med hjälp av enbart bilder identifiera exakt plats för skadan av produkten. Vi hanterar reklamationsfrågor snabbast om konsumenten förser oss med kompletta handlingar som nämns ovan. Leveranstid för nya delar kan dröja från 15-30 dagar.
Skadeanmälan görs till info@moblerhem.se