Alla villkor

Online butik www.moblerhem.se drivs av ett svenskt företag Krin Group AB med organisations nummer 556900-4426. Denna internetbutik drivs av drivs av bolagets bifirma Krin Home.
Moblerhem (i dessa köpevillkor likställt med Krin Home, samt www.moblerhem.se)
 

Allmänna villkor
Följande allmänna villkor för försäljning av våra produkter gäller mellan kund och moblerhem.se
Vid försäljning av produkter till konsumenter tillämpar www.moblerhem.se indispositiva (tvingande) regler som följer av gällande lagstiftning.

Beställning
Beställningar tas emot från kunder i hela landet.
När kunden bekräftar sin beställning ger denne sitt samtycke till att moblerhem.se påbörjar fullgörandet av beställningen och kunden blir därmed betalningsskyldig. Genom att kunden slutför sitt köp lämnar denne sitt samtycke till den leveranstid moblerhem.se anger i annonsen.
Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Moblerhem lider ekonomisk skada, polisanmäls.
En beställning som görs av en kund i vår internetbutik anses vara genomförd när kunden har erhållit en personlig e-postbekräftelse/orderbekräftelse från oss. Beställning kan göras endast av en myndig person det vill säga man måste vara över 18 år för att få handla hos oss.
Som regel görs beställningar via vår hemsida men vi tar emot dessa per e-post också.
Alla priser i internetbutiken är inklusive moms 25%.
Moblerhem reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. Om dylikt är uppenbart felaktigt, kan detta tvinga Moblerhem att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Orsaken till fel skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.
 

Leverans
Vi levererar våra varor inom hela Sverige. Företaget är beläget i Stockholm. Transport av produkter ordnas genom DHL, DB Shenker, UPS samt egen transport. Leverans av våra produkter är fraktfritt inom Stockholms län. Leverans till övriga län (Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Hallands, Jämtland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Skåne, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland, Örebro, Östergötland, Västra Götaland) beläggs med en fraktavgift. Exakt fraktpris kalkyleras av systemet och grundas på varans vikt och destination. Slutpris kommer att visas i kassan.
Om produkten inte finns i lager tar det 10-21 arbetsdagar att få den levererad (om inget annat anges i annonsen).
Leveransdatum och tid anpassas så gott det går till kundens behov. Kunderna får avisering om leverans av oss, transportfirma eller vårt bud en eller två dagar innan leveransen. Vid leveranser med DHL får kunden sms - avisering. Leveransen av DHL sker på vardagar, normalt mellan kl. 09.00 och 17.00. Om produkten levereras med egen transport kan leveransen ske även under helger.
     Vi eller våra leverantörer kontrollerar varje produkt innan den skickas för leverans till kunden. Skulle produkten på något sätt vara inkomplett eller felaktig, skall reklamation ske snarast (inom max 7 dagar).

Fraktvillkor

Alla leveranser sker till kundens gatuadress (gäller port på flerfamiljshus alternativt ytterdörr på enskilt hus eller villa alternativt tomtgräns) och fraktfirman bär inte ansvaret för inbärning. Kunden bekräftar med underskrift på fraktsedeln eller erhållet kvitto att produkten levererades felfri. Är produkten skadad under leveransen ska kunden omedelbart anmäla detta till chauffören så att detta noteras på fraktsedeln/kvitto. Det är kundens skyldighet att kontrollera varans skick vid mottagandet och anteckna eventuella skador på fraktsedeln innan påskrift.
Är levererad produkt skadad skall en anmälan göras till respektive fraktbolag samt till oss inom 3 dagar efter mottagandet.
Vid reklamationsfrågor ber vi våra kunder att alltid bifoga kvitto/faktura för köpt vara, kopia av påskriven fraktsedel där det framgår möjliga skador av produkt eller förpackning, tydliga bilder på skadad embalage, produkt samt utförlig beskrivning. För att underlätta hanteringen av reklamationsfrågor uppskattar vi om kunden kan markera med en pil alla skadade delar av produkten på monteringsanvisningar. Det gäller främst sådana produkter som består av många små detaljer och således är svåra att med hjälp av enbart bilder identifiera exakt plats för skadan av produkten. Vi hanterar reklamationsfrågor snabbast om konsumenten förser oss med kompletta handlingar som nämns ovan. Leveranstid för nya delar kan dröja från 15-30 dagar.
Skadeanmälan görs till info@moblerhem.se

Monteringshjälp
För kunder inom Stockholms län erbjuder vi hjälp med montering av våra produkter. Som ett exempel kostar monteringshjälp 500 SEK per en komplett våningssäng.  Vi anlitar en utomstående firma för monteringen av våra produkter och kunden betalar för denna tjänst direkt till dem när monteringen är klar. Om behov av monteringshjälp finns kan kunden meddela detta till oss genom att skriva en notis, vid beställningen av produkten, i webbkassan.

Garanti och reklamationsfel

Alla varor som säljs i vår internetbutik omfattas av tillverkarens garanti. Vanligtvis har produkter ett års garanti. Alla produkter har också tre års reklamationsrätt enligt Konsumentköplagen. Fabriksgarantin täcker bara fel som uppstår på grund av defekter eller så kallade ursprungliga fel i material/produkt. Denna garanti täcker inte fel orsakade av felaktig installation/montering eller otillbörlig användning av varan. Garantin gäller heller inte om fel på varan uppstår vid eller efter konsument gör egna förändringar av varans funktion och utseende som exempelvis kan vara ombyggnation eller felmontering.
Reklamationsrätten gäller enbart i de fall där det med/under normalt slitage uppstår skada som kan klassificeras som fabrikationsfel.
Kvitto/faktura som konsument erhåller av oss räknas vara som garantibevis.
Alla typer av klagomål behandlas inom 15 dagar efter att vi mottagit och bekräftat anmälan.
I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 150:- + frakt tur och retur. Moblerhem förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med vara av samma modell. Om varan har tagit slut får kunden tillbaka pengarna.
För företag gäller andra regler för garanti- och reklamationsrätt.

Reklamationsärenden skickas till info@moblerhem.se
 

Betalning och betalningssätt
Vi kan erbjuda följande betalningsalternativ för våra kunder:
1. PayPal betalning
2. Bankgiro betalning 831-4098
3. Swish betalning till vårt telefonnummer 123 362 23 96
4. Kortbetalning via webbutik (inte vid leveransen)

Ångerrätt
Som kund hos oss är du skyddad enligt Distanshandelslagen. Detta innebär att vid köp av varor via internet har kunden rätt att ångra köpet inom 14 dagar. Ångerfristen börjar löpa från den dag när kunden tagit emot varan. Vid ånger av ett köp skickas produkten tillbaka till oss på kundens egen bekostnad. Vi betalar, inom 15 dagar, ut hela summan. Dock betalas summan ut tidigast då varan kommit i retur. Ångrad produkt ska alltid returneras i oförändrat skick samt i originalförpackning med tillhörande emballage. Alla risker vid returfrakt så som att varan skadas eller kommer bort under frakten ansvarar konsumenten själv för.
Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som kunden själv har använt för den inledande affärshändelsen. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta kunden något.
Om den returnerade produkten är använd i större utsträckning än vad som krävs för att fastställa dess egenskaper och funktion har Moblerhem.se rätt att kräva kunden på ersättning för den värdeminskning som produktens skick innebär.
Vid eventuellt ångrat köp, kontakta oss via e-post:
info@moblerhem.se.  I kontakt med oss ber vi kunden bifoga ordernummer som denne erhöll vid beställningen av varan.

Begränsning av ångerrätten

Distansavtalslagen innehåller ett antal bestämmelser som begränsar rätten att utnyttja ångerrätten. I enlighet med lagen om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal gäller inte ångerrätt för varor som är specialtillverkade (14 § 3). Till sådana varor räknas exempelvis in varor som tillverkas efter beställning och därmed ej finns på lager hos våra leverantörer. Det kan exempelvis vara måttbeställda våningssängar, icke lagerförda soffor som produceras efter kundens önskemål gällande tygfärg, eller andra anpassningar på dessa produkter som gör att varan svårligen kan säljas vidare till någon annan konsument. När kunden bekräftar sin beställning ger kunden sitt samtycke till att Moblerhem påbörjar fullgörandet av beställningen. Detta innebär att kunden inte har någon ångerrätt från och med den tidpunkt när produkter som ovan nämnda exempel har påbörjats i produktion.
Produkter som levereras med fri leverans och sedan ångras av kunden återsänd på egen kundens bekostnad. Ångerrätt gäller inte produkter med bruten förpackning.

Produktinformation
Vi (moblerhem.se) reserverar oss för eventuella fel i produktinformationen som finns i internetbutiken eller i annonser samt att bilder inte exakt återger produkternas verkliga utseende.

Leveransförsening
Vid eventuell försening kompenserar vi till våra kunder med 2 % av varans värde per hel förseningsvecka men beloppet för ersättning vid försenad leverans kan uppgå till max 10% av varans värde.

Ansvar för fel
Moblerhems ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor. Moblerhem bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex , men ej begränsat till, inkompatiblilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Force Majeure
Moblerhem skall vara befriat från skadestånd och andra påföljder om fullgörelsen av avtalet hindras, försvåras eller försenas av någon omständighet utanför vår kontroll. Såsom befriande omständighet skall anses bland annat myndighetsingripande, ny/ändrad lagstiftning, uteblivna tillstånd, krig, brand, översvämning, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, sabotage, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden eller uteblivna leveranser från underleverantörer samt om bolaget utsätts för kriminell aktivitet som påverkar verksamheten.

Ägandesrättförbehåll
Alla varor förblir i Moblerhems egendom tills dess full betalning erlagts.

Tillämplighet
Dessa köpevillkor är tillämpliga där svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för säljföretaget. Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, www.kov.se.

Kommunikation

Kommunikation med oss sker lämpligast genom e-post: info@moblerhem.se (vi svarar på e-post meddelanden sju dagar i veckan och mycket ofta). I dagens läge har vi inte möjlighet att ta emot telefonsamtal från våra kunder dock kan vi ringa upp om kunden föredrar denna typ av kommunikation än e-post konstakt. Vi ringer upp kunden samma dag.

Personuppgiftspolicy
Vi lämnar ej ut personuppgifter om våra kunder till tredje man för marknadsföringssyfte, statistisk bearbetning eller dylikt. Dessa uppgifter kommer att användas endast i vår verksamhet för att kunna leverera produkten till kunder. Vid beställning godkänner kunden att vi lagrar och använder dess personuppgifter.
Enligt lagen är vi skyldiga att informera våra kunder om cookies. En cookie är en textfil som lagras i kundens dator. Cookies möjliggör att lagra information om kundens kundvagn när denne surfar på vår webbsida. Cookies innehåller ingen personlig information. Om kunden inte tillåter cookies, har denne möjlighet att stänga av cookies i sin webbläsares inställningar.

EU-dataskyddsförordningen (GDPR)
Vid bokning eller ifyllning av kundformulär i vår webbutik sparas kunds namn, personnummer, adress, e-mailadress, ip-adress samt information om köpta/beställda varor Vi garanterar att inga personuppgifter lämnas vidare till tredje part. Insamlade kunduppgifter kan komma att användas i marknadsföringssyfte av Moblerhem.se för att kunna göra utskick av e mail/kunderbjudanden. För att kunna avisera våra kunder om exempelvis produktleverans sparar vi kundernas mobiltelefonnummer som anges av kunderna i kassan
Krin Home (Moblerhem.se) är ansvarig för att insamlade personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR. Personuppgifter samlas in och behandlas för att ge möjlighet att uppfylla avtal med kunder (exempelvis garanti/reklamationsåtaganden), hantera kundtjänstärenden och fullgöra gällande lagar och förordningar. Du som kund har i enlighet med GDPR dataskyddsförordningen rätt till att samtycka eller ej samtycka till att mottaga e mail/kunderbjudanden från Moblerhem.se. Om du inte samtycker  meddela oss så raderar vi dina kontaktuppgifter från vårt datasystem. Som kund har du även rätt att erhålla ett registerutdrag på vilka uppgifter som registreras om dig. Moblerhem.se rättar på kundens begäran ofullständiga, felaktiga eller missvisande registrerade uppgifter som eventuellt förekommer. Moblerhem.se sparar insamlade kunduppgifter så länge som det behövs för de ovan nämnda ändamål.
 Upphovsrätt
Alla data, information, sökningsresultat och texter på webbsidan www.moblerhem.se är skyddat av upphovsrätt. Reproduktion, kopiering eller modifiering av delar eller hela texten eller bildmaterialet är förbjuden om inte www.moblerhem.se har gett en skriftlig fullmakt. Alla obehöriga ändringar, kopieringar och/eller offentliga reproduktioner anses som brott mot ovanstående lagliga regleringar och kommer att resultera i åtal.

Ändringar av Allmänna villkor/Villkor för användning
Moblerhem förbehåller rätten att ändra sina Allmänna villkor/Villkor för användning när som helst. Ett uttryckligt meddelande kommer inte att ges. Villkor för användning måste kontrolleras självständigt och periodiskt av användaren för att vara uppdaterad om ändringar.


Tvister och lagval

Vid eventuell tvist följer vi Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Svensk rätt gäller för detta avtal och alla tvister ska lösas i svensk domstol vid Nackas tingsrätt som första och enda instans.